≡ Menu
Úvodní strana » Programy pro MŠ a ZŠ » Tematické programy

Tematické programy

Informace o programech
  • délka programu: 60 - 120 minut (dle jednotlivého programu)
  • cena: 20 Kč / žáka (obdržíte doklad o zaplacení)
  • místo konání: Centrum ekologické výchovy Podskalí
V tomto školním roce 2017/2018 nelze objednávat programy na středy.
 
Šťastné a veselé!
Povídání o tradicích adventního času, vyzkoušení některých zvyků, tvořivá dílna.
Termín: 20. listopadu – 19. prosince 2017
Délka programu: 60 minut MŠ, 120 minut ZŠ
 
Hody, hody, doprovody
Povídání o tradičních českých zvycích velikonočních svátků a o masopustu, který jim předchází, tvořivá dílna.
Termín: 19. února  – 28. března 2018
Délka programu: 60 minut MŠ, 120 minut ZŠ
S sebou: vyfouknuté vajíčko
 
Den Země
Hravé vědomostní úkoly o Zemi (ZŠ) / Hry o Zemi, prohlídka zvířátek (MŠ)
Termín: 3. – 27. dubna 2018
Délka programu: 90 minut
S sebou: sportovní oblečení
 
Den dětí se zvířátky
Dětská pouť se zábavnými stanovišti. Děti obdrží drobnou odměnu.
Termín: 21. května. – 8. června 2018
Délka programu: 90 minut
S sebou: sportovní oblečení
 
Opékání buřtů
Opékání buřtů, prohlídka zvířátek, veselé hry.
Termín: září - listopad, duben - červen (dle počasí)
Délka programu: 90 minut
S sebou: buřty, pečivo, sportovní oblečení
 
Dopoledne se zvířátky
Prohlídka zvířátek, veselé hry o zvířátkách.
Termín: po celý školní rok
Délka programu: 60 - 90 minut
S sebou: sportovní oblečení
 
Nabídka tematických programů k tisku: