≡ Menu
Úvodní strana » Programy pro MŠ a ZŠ » Výukové programy pro ZŠ

Výukové programy pro ZŠ

Co vám nabízíme
  • obsahovou ucelenost programů na témata z oblasti přírodovědy, ochrany přírody, ekologie a dalších
  • pestrost dosaženou střídáním aktivity přemýšlivých, soutěžních, tvořivých či pohybových
  • opakování a prohlubování školnícho učiva a jeho rozšíření o nové aspekty
Informace o programech
  • délka programu: 120 minut
  • cena: 20 Kč za žáka
  • s sebou: sportovní oblečení (některé programy probíhají při pěkném počasí v terénu)
  • místo konání: Centrum ekologické výchovy Podskalí
Nabídky programů ke stažení:
 
Objednávky
Tereza Kulhová, 383 332 956, 724 318 643, kulhova@ddmstrakonice.cz
 
Program objednávejte minimálně 14 dní předem.
V tomto školním roce 2017/2018 nelze objednávat programy na středy.
 
Ekologické výukové programy jsou podpořeny Jihočeským krajem a sdružením KRASEC.