≡ Menu
Název kroužku: TRAMPSKÁ KYTARA
Cena: 1200 Kč / školní rok
(600 Kč / 1. pol., 600 Kč / 2. pol.)
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 225
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Tereza Kulhová
Místo konání: CEV Podskalí
Vedoucí oddělení: Tereza Kulhová
kontakt: 383 332 956, 724 318 643

Aktuálně: Schůzka začátečníků a mírně pokročilých proběhne v úterý 20. 11. společně od 17:30 do 18:30.

Pravidelné schůzky

 • ZAČÁTEČNÍCI - ÚTERÝ 16:00 - 17:00 - začínáme 25.9. - v kroužku jsou ještě volná místa
 • MÍRNĚ POKROČILÍ - ÚTERÝ 15:00 - 16:00 - začínáme 25.9. - v kroužku jsou ještě volná místa
 • POKROČILÍ - PONDĚLÍ 16:45 - 17:45 - začínáme 24.9. - v kroužku jsou ještě volná místa

Informační schůzka

Jak podat přihlášku?
 • elektronické přihlášky zasílejte na kulhova@ddmstrakonice.cz
 • pro podání tištěného formuláře využijte poštovní schránku a kancelář v CEV Podskalí, nebo sběrný box a kancelář v DDM Na Ohradě
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • vhodné pro děti od 10 let (4. třída ZŠ)
 • možnost přijetí během celého školního roku po indiviuální domluvě
Doporučujeme
 • dětem a dospělým se zájmem o hudbu
Vybavení a pomůcky
 • kytara, sešit, psací potřeby
 • preferovány jsou nylonové struny před kovovými (méně z nich bolí prsty)
Výstupy
 • znalost základních akordů a rytmů
 • schopnost doprovodit hrou na kytaru vlastní zpěv jednoduchých trampských, lidových, folkových i populárních písní
Další informace
 • Děti z kroužku se mohou zúčastnit vánoční a závěrečné besídky kroužků v DDM Na Ohradě.

<<< zpět