≡ Menu
Úvodní strana » Oživené stezky - Terénní poznávací hra

OŽIVENÉ STEZKY

CEV Podskalí připravilo pro milovníky přírody terénní poznávací hru "Za tajemstvím tůní a mokřadů", která provede návštěvníky zajímavostmi Národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně. Rezervace se nachází u obce Ražice a chrání rozsáhlý komplex vodních, litorálních, bažinných a dalších mokřadních společenstev, která jsou vytvořena na ploše rybníka a v přilehlých tůních.

Pro samotnou hru budou návštěvníci potřebovat hrací kartu, kterou si mohou stáhnout a vytisknout níže. Hráči procházejí naučnou stezkou provázející rezervací a s využitím informací z tabulí luští hádanky na kartě. Odpoví-li správně, získají číselný kód, který jim na konci stezky odemkne schránku s „pokladem“ – upomínkovým předmětem. 

 

Tato hra je realizována v rámci projektu „Oživené stezky“, který je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Projekt je dále podporován Jihočeským krajem. Realizuje se na osmi místech ve vybraných zvláště chráněných územích Jihočeského kraje a na krajské úrovni jej koordinuje Krajská síť environmentálních center KRASEC.

loga na web.jpg