≡ Menu
Úvodní strana » Programy pro MŠ a ZŠ » Výukové programy pro ZŠ

Ve školním roce 2022/2023 nerealizujeme výukové programy pro mateřské ani základní školy. 

Výukové programy pro ZŠ

Co vám nabízíme
 • obsahovou ucelenost programů na témata z oblasti přírodovědy, ochrany přírody, ekologie a dalších
 • pestrost dosaženou střídáním aktivity přemýšlivých, soutěžních, tvořivých či pohybových
 • opakování a prohlubování školního učiva a jeho rozšíření o nové aspekty
Informace o programech
 • délka programu: 120 minut
 • cena: 25 Kč za žáka
 • s sebou: sportovní oblečení (některé programy probíhají při pěkném počasí v terénu)
 • místo konání: Centrum ekologické výchovy Podskalí
 
Objednávky
Tereza Kulhová, 383 332 956, 724 318 643, kulhova@ddmstrakonice.cz
 
 
NABÍDKA PROGRAMŮ PRO 1. STUPEŇ
 • POJĎTE S NÁMI DO LESA                                                            

Ukážeme si, co všechno může být les a jak vypadají jednotlivé druhy lesů. Navštívíme některé lesní rostliny a živočichy, naučíme se poznávat stromy nejen podle listů. Řekneme si, proč a jak je pro nás i pro přírodu les užitečný a jak jej chránit.

Hlavní témata: druhy lesů, lesní rostliny a živočichové

 • TEČE, TEČE VODIČKA                                                               

Dozvíme se, jak koluje voda na naší planetě. Pod vodou i nad vodou poznáme některé živočichy a rostliny. Řekneme si, proč je voda v přírodě důležitá a jak ji udržet čistou a zdravou.

 Hlavní témata: koloběh vody, význam vody v přírodě, vodní rostliny a živočichové

 • U NÁS ZA HUMNY                                                                               

Seznámíme se s živočichy, kteří žijí nedaleko našich domovů. Podíváme se na důvody, proč jim ubývá přirozené životní prostředí, a na způsoby, jak tomu zabránit. Ukážeme si některé ohrožené živočichy naší republiky. Povíme si o schopnosti adaptace některých živočichů a o jejich přizpůsobení životu ve městě.

Hlavní témata: synantropní živočichové, ohrožení živočichové ČR, adaptace

 • NA STATKU                                                                   

Uděláme si výlet do minulosti na staročeský statek, na kterém se seznámíme se způsobem hospodaření našich předků. Podíváme se, která hospodářská zvířata chováme dnes, jak a pro jaký užitek. Zkusíme poznat některé polní plodiny.

Hlavní témata: život rolníka v minulosti, hospodářská zvířata, polní plodiny

 • SEDM BAREV DUHY                                                

Povíme si, co to je vzduch a atmosféra. Ukážeme si, jak vzniká déšť, sníh, vítr a zvláštní atmosférické jevy jako je duha nebo fata morgana. Řekneme si, proč je vzduch důležitý pro život kolem nás, a jak ovzduší chránit před znečištěním.

Hlavní témata: atmosféra, atmosférické jevy

 • BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ                                     

Podíváme se na to, co dělají rostliny a živočichové v zimě. Povíme si o zimních spáčích a nespáčích. Ukážeme si, jak jsou zvířata přizpůsobena na zimní počasí, co jedí a podle čeho je můžeme v zimě poznat. Vyrobíme si krmítko pro ptáky.

Hlavní témata: zimní spánek, stopy, pobytová znamení, ptáci na krmítku

 • VODA, VODĚNKA                                                                                        

Podíváme se na vodu ve všech jejích třech skupenstvích. Vyzkoušíme si, co všechno udrží hladina, vyrobíme si vodní kompas, poměříme hustotu vody s jinými kapalinami, prozkoumáme vlastnosti ledu.

Hlavní témata: fyzikální vlastnosti vody

 • VZDUCH                                                            

 Ukážeme si, co zajímavého se dá dělat se vzduchem okolo nás. Nafoukneme balónek bez použití úst, demonstrujeme si tlak vzduchu, ve sklenici stvoříme mrak. Vyrobíme si kouzelnou spirálku a létající vrtulníček.

Hlavní témata: fyzikální vlastnosti vzduchu

 • VĚDA KOLEM NÁS                                                 

Vyzkoušíme si jednoduché fyzikální a chemické pokusy. Roztančíme rozinky, nafoukneme rukavici chemickou reakcí, napíšeme vzkaz tajnými písmem. Ukážeme si kouzla s hořící svíčkou a využijeme setrvačné síly a statickou elektřinu.

Hlavní témata: jednoduché fyzikální a chemické pokusy

 • MIKROSVĚT                                                       

Podíváme se na nejmenší živočichy a rostlinky kolem nás. Vyzkoušíme si, jak vypadá příroda pod lupou a mikroskopem. Vyrobíme si vlastní preparáty, které budeme zkoumat.          

Hlavní témata: mikrosvět, práce s lupou a mikroskopem

 • ŽIVÁ ZAHRADA                                                            

Celý program strávíme na zahradě, kde se nejdříve zaměříme na stromy. Poté si všimneme různých druhů ptačích budek, zahrajeme si pohybovou ptačí hru. Přiřadíme cedulky k bylinkám na bylinkové spirále. V hmyzím hotelu zjišťujeme, které druhy hmyzu jej mohou obývat a které nikoliv. Lovíme půdní bezobratlé a určujeme je. 

Hlavní témata: druhy rostlin a živočichů na zahradě

 

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO 2. STUPEŇ

 • GLOBÁLNÍ PROBLÉMY                                                 

Pomocí her a aktivit se seznámíme s nejpalčivějšími problémy dnešního světa – řekneme si, proč se kácejí deštné pralesy, proč se naše planeta stává jedním velkým smetištěm, proč je problémem přelidnění, chudoba či nedostatek vody, a co to znamená globální oteplování.

Vzdělávací oblasti/Průřezová témata: Člověk a příroda, Člověk a společnost/ Environmentální výchova

 • HROMY A BLESKY                                                    

Podíváme se na různé úkazy v atmosféře, seznámíme se se srážkovou činností a s oblačností. Vyhodnotíme aktuální počasí a ukážeme si, jak se předpovídá. Seznámíme se se škodlivinami v atmosféře a se způsoby, jak naše ovzduší chránit.

Vzdělávací oblasti/Průřezová témata: Člověk a příroda/Environmentální výchova

 • ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ?                                            

Povíme si, co to je zdraví a jak ho můžeme sami ovlivnit. Dotkneme se všech aspektů zdraví, zaměříme se na zdraví psychické a fyzické. Změříme si svoji tělesnou kondici a seznámíme se s principy zdravé výživy.

Vzdělávací oblasti/Průřezová témata: Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Člověk a společnost/Osobnostní a sociální výchova

 • JAK SE ŽIJE V DIVOČINĚ                                             

Podíváme se za některými druhy volně žijících živočichů a pokusíme se zjistit, jak jsou přizpůsobení svému životnímu prostředí. Na vybraných zástupcích ohrožených živočichů si ukážeme, které důvody vedly téměř k jejich vyhubení. Povíme si, která divoká zvířata chováme jako domácí mazlíčky, a dozvíme se, co je to CITES. 

Vzdělávací oblasti/Průřezová témata: Člověk a příroda, Člověk a společnost/ Environmentální výchova

 • NENÍ ODPAD JAKO ODPAD                                           

Budeme pátrat po odpovědích na otázky, zda lze zabránit vzniku odpadů, jestli mají různé druhy odpadu stejný vliv na životní prostředí a zda může být odpad ještě nějak využitelný. Naučíme se správně třídit, poznáme různé typy ekoznačení a zkusíme si nakoupit tak, abychom přírodu poškodili co nejméně.

Vzdělávací oblasti/Průřezová témata: Člověk a příroda, Člověk a společnost/ Environmentální výchova

 • PRÁVA ZVÍŘAT                                                         

Řekneme si, jaká mají zvířata práva a jak je možné je porušit. Povíme si o testování kosmetiky na zvířatech, o velkochovech hospodářských zvířat a o kožešnickém průmyslu, nezapomeneme ani na šetrné alternativy chovu zvířat.

Vzdělávací oblasti/Průřezová témata: Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět práce/Osobnostní a sociální výchova

 

Ekologické výukové programy
jsou podpořeny Jihočeským krajem a sdružením KRASEC.
 
{"ln":"1","id":"14","link":"pro-materske-a-zakladni-skoly","name":"Programy pro MŠ a ZŠ","target":"","content":"<<< zpět","type":"object"}