≡ Menu
Název kroužku: KOUMÁCI
Cena: 650 Kč/II. pololetí
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 204
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Tereza Kulhová
Místo konání: CEV Podskalí
Vedoucí oddělení: Tereza Kulhová
kontakt: 383 332 956, 724 318 643
Aktuálně: 

Pravidelné schůzky

 • kroužek nebyl ve školním roce 2023/2024 otevřen

Informační schůzka

 • proběhne na začátku první schůzky kroužku
 • více informací o kroužku se dozvíte na tel. 724 318 643 nebo e-mailu kulhova@ddmstrakonice.cz
Jak podat přihlášku?
 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • vhodné pro děti od 1. třídy ZŠ
 • možnost přijetí během celého školního roku po individuální domluvě
Doporučujeme
 • zvídavým dětem, které chtějí poznat, jak funguje svět okolo nich
Výstupy
 • Nenásilné pochopení různých jevů a zákonitostí.
 • Obecné znalosti z oblasti vědy a techniky.
 • Schopnost samostatné práce, spolupráce a práce ve skupině
Další informace
 • Během schůzky děti samostatně za dohledu vedoucí provádějí hravé a zábavné fyzikální a chemické pokusy.

{"ln":"1","id":"2","link":"zajmove-krouzky-a-kurzy","name":"Zájmové kroužky a kurzy","target":"","content":"<<< zpět","type":"object"}