≡ Menu
Název kroužku: LESOMÍLCI
Cena: v rámci projektu IDEA 74 po celý školní rok ZDARMA
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 206
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektor kroužku: Eva Kučavová
Místo konání: CEV Podskalí
Vedoucí oddělení: Tereza Kulhová
kontakt: 383 332 956, 724 318 643

Aktuálně: v kroužku jsou volná místa

Pravidelné schůzky

 • PONDĚLÍ  14:30 - 16:00 - začínáme 3. října 

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte na kulhova@ddmstrakonice.cz
 • pro podání tištěného formuláře využijte poštovní schránku a kancelář v CEV Podskalí, nebo sběrný box a kancelář v DDM Na Ohradě
Podmínky přijetí
 • přihláška 
 • vhodné pro děti 5 - 7 let
 • možnost přijetí během celého školního roku po individuální domluvě
Činnost kroužku
 • procházky v přírodě, v lese, na polích, loukách, zahradách
 • poznávání přírody kolem nás pomocí zážitků, objevů, experimentů
 • vnímání přírody všemi smysly
 • tvoření z přírodnin, tradice a řemesla
Výstupy
 • Kladný vztah k přírodě a její ochraně. 
 • Dovednosti potřebné pro pohyb a pobyt v přírodě.
Další informace
 • Lesní pedagogika a environmentální výchova posiluje emoční inteligenci a podporuje všestranný rozvoj osobnosti.
banner idea.png

{"ln":"1","id":"2","link":"zajmove-krouzky-a-kurzy","name":"Zájmové kroužky a kurzy","target":"","content":"<<< zpět","type":"object"}